Hvad er en time

En time er 60 minutter,
En time er 3600 sekunder
Der er 24 timer på en døgn.
Der er 8760 timer på et år med 365 dage.

Vi arbejder normalt 37 timer pr. uge
Et år har normalt 52 uger det giver 1924 arbejdes timer på et år hvis man arbejder 37 timer.
Hvis man har 5 uger ferie så er der 1739 arbejdes timer på et år hvis man arbejder 37 timer
Og hvis man har 6 uger ferie så er der 1702 arbejdes timer på et år hvis man arbejder 37 timer

Prisberegning i det offentlige

Udvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige model for prisberegning af timeprisen forpersonlig og praktisk hjælp.
Sagsbeskrivelse

Som led i udmøntningen af aftaler om Finansloven for 2012 er følgende lovkrav afskaffet:

Kommunalbestyrelsen skal opgøre den faktiske leverede tid i borgerens hjem til brug for beregning af timeprisen, når den såkaldte godkendelsesmodel anvendes til at sikre det frie valg af personlig og praktisk hjælp.